LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC ĐỨC TRỌNG NĂM 2015

LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC ĐỨC TRỌNG NĂM 2015
VIDEO TOÀN CẢNH.