20:52 ICT Thứ sáu, 19/08/2022 Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Tiện ích

Nhà trường

Thăm dò ý kiến

Tin tức của website như thế nào?

Phong phú - Bổ ích

Bình thường - Chậm cập nhật

Đơn sơ - Nghèo nàn

Không có ý kiến

Thống kê

Đang truy cập : 34


Hôm nay : 14211

Tháng hiện tại : 218236

Tổng lượt truy cập : 10166163

TÀI LIỆU BDTX GIÁO VIÊN THCS

Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT

TÀI LIỆU. ( Bao g
ồm 41 Module) 

       Tải về xem : (Mật khẩu để mở tài liệu : 123456 )

Module 1 : Dac diem tam sinh li cua hoc sinh THCS.

Module 2 : Dac diem hoc tap cua hoc sinh THCS.

Module 3 : Giao duc hoc sinh THCS ca biet.

Module 4 : Phuong phap va ki thuat thu thap, xu li thong tin ve moi truong giao duc THCS.

Module 5 : Nang cao nang luc hieu biet va xay dung moi truong giao duc cua giao vien.

Module 6 : Xay dung moi truong hoc tap cho hoc sinh THCS.

Module 7 : Huong dan, tu van cho hoc sinh THCS.

Module 8 : Phuong phap va ky thuat huong dan, tu van cho hoc sinh THCS.

Module 9 : Huong dan, tu van dong nghiep trong phat trien nghe nghiep.

Module 10 : Nang cao nang luc cham soc, ho tro tam ly cho hoc sinh trong qua trinh giao duc.

Module 11: Cham soc, ho tro tam li hoc sinh nu, hoc sinh nguoi dan toc thieu so trong truong THCS.

Module 12 : Khac phuc trang thai tam li cang thang trong hoc tap cua hoc sinh THCS.

Module 13 : Nhu cau va dong co hoc tap cua hoc sinh THCS trong xay dung ke hoach day hoc.

Module 14 : Xay dung ke hoach day hoc theo huong tich hop.

Module 15 : Cac yeu to anh huong toi thuc hien ke hoach day hoc.

Module 16 : Ho so day hoc.


Module 17 : Tim kiem, khai thac, xu li thong tin phuc vu bai giang.

Module 18 : Phuong phap day hoc tich cuc.

Module 19 : Day hoc voi cong nghe thong tin.

Module 20 : Tang cuong nang luc su dung thiet bi day hoc voi ung dung CNTT trong day hoc.

Module 21 : Bao quan, sua chua, sang tao thiet bi day hoc.

Module 22 : Su dung mot so phan mem day hoc.

Module 23 : Kiem tra danh gia ket qua hoc tap cua hoc sinh.

Module 24 : Ky thuat kiem tra danh gia trong day hoc.

Module 25 : Viet sang kien trong truong THCS.

Module 26 : Nghien cuu khoa hoc su pham ung dung trong truong THCS.

Module 27 : Huong dan va pho bien khoa hoc su pham ung dung trong truong THCS.

Module 28 : Tang cuong nang luc giao duc cua giao vien.

Module 29 : Giao duc hoc sinh THCS thong qua cac hoat dong giao duc.

Module 30 : Danh gia ket qua ren luyen dao duc cua hoc sinh THCS.

Module 31 : Lap ke hoach cong tac chu nhiem.

Module 32 : Hoat dong cua giao vien chu nhiem.

Module 33 : Giai quyet tinh huong su pham trong cong tac chu nhiem.

Module 34 : To chuc hoat dong giao duc ngoai gio len lop o truong THCS.

Module 35 : Giao duc ky nang song cho hoc sinh THCS.

Module 36 : Giao duc gia tri song cho hoc sinh THCS.

Module 37: Giao duc vi su phat trien ben vung o truong THCS.

Module 38 : Giao duc hoa nhap trong giao duc THCS.

Module 39 : Phoi hop voi gia dinh hoc sinh va cong dong trong cong tac giao duc hoc sinh THCS.

Module 40 : Phoi hop cac to chuc xa hoi trong cong tac giao duc.

Module 41 : To chuc hoat dong tap the cho hoc sinh THCS.Chú ý :   Module THCS - Word 


Tổng số điểm của bài viết là: 93 trong 23 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tài liệu, thông tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn