10:40 EDT Thứ ba, 28/03/2023 Trang nhất » Tin Tức » Thông báo chung

Nhà trường

Thăm dò ý kiến

Tin tức của website như thế nào?

Phong phú - Bổ ích

Bình thường - Chậm cập nhật

Đơn sơ - Nghèo nàn

Không có ý kiến

Thống kê

Đang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 29


Hôm nay : 12051

Tháng hiện tại : 363019

Tổng lượt truy cập : 12768085

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM

(Chú ý: GSTT tập trung tại Trường THCS Trần Phú lúc 13h30' Thứ 7 ngày 07/3/2015 để gặp mặt và nghe Báo cáo)

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP  CHỦ NHIỆM
TẠI TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2014 – 2015
Thực hiện Kế hoạch số 09/CĐSP –ĐT của trường CĐSP  ra ngày 13/01/2015 và Hướng dẫn số 22/ CĐSP của Trường CĐSP Đà Lạt ra ngày 20/01/2015;
Thực hiên Quyết định số 542/QĐ – SGDĐT ra ngày 16/01/2015 của Sở giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP và TT nghề cấp Tỉnh năm 2014-2015;
Trường THCS Trần Phú phân công nhiệm vụ hướng dẫn công tác thực tập sư phạm khóa 37 năm học 2014-2015 về công tác chủ nhiệm cụ thể như sau:

STT HỌ VÀ TÊN NGHÀNH ĐÀO TẠO THỰC TẬP CHỦ NHIỆM LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  CHỦ NHIỆM
1 Quan Tú Châu Toán học 9A6 Huỳnh Bích Hiệp
2 Lê Thị Mỹ Toán học 9A6
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Toán học 9A4 Bùi Thị Luận
4 Vòng Thị Yến Linh Toán học 9A4
5 Hoàng Trung Thông Tin học 7A2 Nguyễn Thị Thanh Xuân
6 Đinh Thị An Văn 7A2
7 Nguyễn Quốc Vương Tin học 8A1 Nguyễn Thị Sửu B
8 Cill Pam Ma Lê Vin Văn 8A1
9 Lơ Mơ Ha Sinh Tin học 6A2 Lý Thị Tịnh
10 Trần Thị Hồng Hóa- KTNN 6A2
11 Pang Rong Li Sa Anh văn 9A9 Dương Nguyên Trọng Thủy
12 Nguyễn Thị Giang Anh văn 9A9
13 Vương Hà Thùy Dung Anh văn 8A3 Chế Lê Quỳnh Uyên
14 Nguyễn Thị Ánh Lâm Anh văn 9A5 Nguyễn Khắc Vịnh
15 Ma Thị Phương Anh văn 9A7 Nguyễn Thị Quảng Hà
16 Trần Thị Linh Trang Anh văn 7A3 Lương Thị Thái Hiền
17 Nguyễn Lê Kim Ngân Hóa- KTNN 7A3
18 Lê Minh Thanh Lan Anh văn 7A4 Phạm Thị Ngọc Trâm
19 Lê Thị Bích Hồng Anh văn 7A4
20 Nguyễn Thị Ái Vân Anh văn 6A4 Lê Thị Oanh
21 Trần Thị Hồng Nhung Anh văn 6A4
22 Đặng Ngọc Mỹ Duyên Anh văn 9A3 Trần Quang Hùng
23 Nguyễn Bảo Khuyên Hóa- KTNN 9A3
24 Nguyễn Thị Thanh Hóa- KTNN 9A8 Hoàng Thị Minh Thúy
25 Nguyễn Thị Hương Văn 7A1 Đoàn Thị Xuân
26 Đinh Thị Thanh Khuyên Sử - Địa 7A7 Lê Thị Hồng Vân
27 Znơng Sang Trăng Sử - Địa 7A7
28 Kơ Sa Ha Lực Sử - Địa 9A1 Nguyễn Thị Vui
29 Ka Nghi Nữ Sử - Địa 9A2 Đặng Đình Ngoạn
 
                                                              Liên Nghĩa,ngày 12 tháng 02 năm2015
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                       NGUYỄN THỊ  QUỲNH
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIẢNG DẠY
TẠI TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2014 – 2015
 
Thực hiện Kế hoạch số 09/CĐSP –ĐT của trường CĐSP  ra ngày 13/01/2015 và Hướng dẫn số 22/ CĐSP của Trường CĐSP Đà Lạt ra ngày 20/01/2015;
Thực hiên Quyết định số 542/QĐ – SGDĐT ra ngày 16/01/2015 của Sở giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP và TT nghề cấp Tỉnh năm 2014-2015;
Trường THCS Trần Phú phân công nhiệm vụ hướng dẫn công tác thực tập sư phạm khóa 37 năm học 2014-2015 về công tác giảng dạy  như sau:

STT HỌ VÀ TÊN NGHÀNH ĐÀO TẠO THỰC TẬP GIẢNG DẠY LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY
1 Quan Tú Châu Toán học 8,.9 Phạm Thị Minh Thái, Huỳnh Bích Hiệp
2 Lê Thị Mỹ Toán học 8, 9 Phạm Thị Minh Thái, Huỳnh Bích Hiệp
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Toán học 8, 6 Bùi Thị Luận, Hồ Thị Minh Trang
4 Vòng Thị Yến Linh Toán học 8, 6 Bùi Thị Luận, Hồ Thị Minh Trang
5 Hoàng Trung Thông Tin học 7, 8, 9 Trần Thị Bích Hà, Tạ Quang Thịnh
6 Nguyễn Quốc Vương Tin học 7, 8, 9 Trần Thị Bích Hà, Tạ Quang Thịnh
7 Lơ Mơ Ha Sinh Tin học 7, 8, 9 Trần Thị Bích Hà, Tạ Quang Thịnh
8 Trần Thị Hồng Hóa- KTNN Hóa 8 , 9, CN 7 Lê Thị Vân, Lê Thị Hồng Vân
9 Nguyễn Lê Kim Ngân Hóa- KTNN Hóa 8 , 9, CN 7 Lê Thị Vân, Lê Thị Hồng Vân
10 Nguyễn Thị Thanh Hóa- KTNN Hóa 8 , 9, CN 7 Lê Thị Vân, Lê Thị Hồng Vân
11 Nguyễn Bảo Khuyên Hóa- KTNN Hóa 8 , 9, CN 7 Lê Thị Vân, Lê Thị Hồng Vân
12 Vương Hà Thùy Dung Anh văn 7, 8 Chế Lê Quỳnh Uyên
13 Nguyễn Thị Ánh Lâm Anh văn 7, 8 Chế Lê Quỳnh Uyên
14 Ma Thị Phương Anh văn 7, 8 Chế Lê Quỳnh Uyên
15 Trần Thị Linh Trang Anh văn 6, 7 Lương Thị Thái Hiền
16 Lê Minh Thanh Lan Anh văn 6, 7 Lương Thị Thái Hiền
17 Lê Thị Bích Hồng Anh văn 6, 7 Lương Thị Thái Hiền
18 Nguyễn Thị Ái Vân Anh văn 8, 9 Nguyễn Thị Tuyết Anh
19 Đặng Ngọc Mỹ Duyên Anh văn 8, 9 Nguyễn Thị Tuyết Anh
20 Nguyễn Thị Giang Anh văn 6, 9 Dương Nguyên Trọng Thủy
21 Trần Thị Hồng Nhung Anh văn 6, 9 Dương Nguyên Trọng Thủy
22 Pang Rong Li Sa Anh văn 6, 9 Dương Nguyên Trọng Thủy
23 Nguyễn Thị Hương Văn -GDCD 6, 9 Hồ Thị Phương, Đàm Hoàng Thoa
24 Đinh Thị An Văn-GDCD 7, 9 Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đàm Hoàng Thoa
25 Cill Pam Ma Lê Vin Văn-GDCD 8, 9 Nguyễn Thị Sửu B, Đàm Hoàng Thoa
26 Đinh Thị Thanh Khuyên Sử - Địa 8, 9 Dương Thị Thu Lan, Đinh Thị Hải
27 Znơng Sang Trăng Sử - Địa 8, 9 Dương Thị Thu Lan, Đinh Thị Hải
28 Kơ Sa Ha Lực Sử - Địa 6, 8 Dương Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Thống
29 Ka Nghi Nữ Sử - Địa 6, 8 Dương Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Thống
                                                          Liên Nghĩa,ngày 12 tháng 02 năm2015
                                                                          HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                    NGUYỄN THỊ  QUỲNH
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TIẾT DẠY MẪU
HƯỚNG DẪN TTSP K37  TẠI TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2014 – 2015
Thực hiện Kế hoạch số 09/CĐSP –ĐT của trường CĐSP  ra ngày 13/01/2015 và Hướng dẫn số 22/ CĐSP của Trường CĐSP Đà Lạt ra ngày 20/01/2015;
Thực hiên Quyết định số 542/QĐ – SGDĐT ra ngày 16/01/2015 của Sở giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP và TT nghề cấp Tỉnh năm 2014-2015;
Trường THCS Trần Phú phân công nhiệm vụ hướng dẫn công tác thực tập sư phạm khóa 37 năm học 2014-2015 dạy  TIẾT DẠY MẪU như sau:                             
                                                                                                        
STT HỌ VÀ TÊN MÔN THỜI GIAN TIẾT (theo buổi) TIẾT PPCT LỚP BÀI DẠY
1 Nguyễn Thị Vui Văn 11/3/2015 3 105 8A3 Thuế máu (T1)
2 Nguyễn Thị Sửu B Văn 10/3/2015 4 109 8A1 Đi bộ ngao du (T1)
3 Phạm Thị Minh Thái Toán 9/3/2015 4 57 9A9 Hệ thức vi et
4 Trần Quang Hùng Toán 11/3/2015 4 49 9A3 Luyện tập (tứ giác nội tiếp)
5 Tạ Quang Thịnh Tin 9/3/2015 4 52 9A3 Thực hành 10
6 Trần Thị Bích Hà Tin 10/3/2015 2 54 8A3 Bài tập
7 Nguyễn Thị Tuyết Anh Anh 11/3/2015 1 55 9A3 Unit1 8-Write
8 Lương Thị Thái Hiền Anh 9/3/2015 3 78 7A4 Unit 12- B1
9 Lê Thị Vân Hóa 11/3/2015 1 54 9A5 Rượu Etilic
10 Lê Thị Hồng Vân KTNN 10/3/2015 3 35 7A3 Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi.
11 Dương Thị Thu Lan Sử 12/3/2015 2 35 9A1 Cuộc K/c chống TDP xâm lược kết thúc (T1)
12 Đinh Thị Hải Địa 11/3/2015 2 45 9A2 Phát triển tổng hợp kinh tế và ....biển đảo.
13 Đàm Hoàng Thoa CD 10/3/2015 2 26 9A9 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân (T1).

* Lưu ý:
- Giáo viên được phân công thực hiện tiết dạy mẫu ghi đầy đủ các thông tin đăng ký tiết dạy vào bảng trên, hoàn tất báo bài dạy trước ngày 5/ 3 /2015.
- Dạy mẫu trong tuần 30 ( tuần thực dạy 27): Từ ngày 9/3/2015 đến  14/ 3/ 2015.
 
                                                        Liên Nghĩa,ngày 12 tháng 02 năm2015
                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                      NGUYỄN THỊ  QUỲNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 4 BÁO CÁO TÌM HIỂU THỰC TẾ
CHO ĐOÀN TTSP TẠI TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2014 – 2015
 
Thực hiện Kế hoạch số 09/CĐSP –ĐT của trường CĐSP  ra ngày 13/01/2015 và Hướng dẫn số 22/ CĐSP của Trường CĐSP Đà Lạt ra ngày 20/01/2015;
Thực hiên Quyết định số 542/QĐ – SGDĐT ra ngày 16/01/2015 của Sở giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP và TT nghề cấp Tỉnh năm 2014-2015;
Trường THCS Trần Phú phân công nhiệm vụ hướng dẫn công tác thực tập sư phạm khóa 37 năm học 2014-2015 về các báo cáo  như sau:
 
 
STT ĐỀ TÀI BÁO CÁO VIÊN THỜI GIAN
1 Tình hình tổ chức dạy và học của trường, đặc biệt là phong trào xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh  
 
Ngày 7/3/2015
2 Công tác Đội, Sao Nhi đồng của nhà trường Đ/c Lê Thị Minh Hiệp Ngày 7/3/2015
3 Tìm hiểu quá trình rèn luyện, phấn đấu và kinh nghiệm của giáo viên dạy giỏi Đ/c Dương Thị Thi Lan Ngày 7/3/2015
4 Truyền thống tốt đẹp, tình hình kinh tế - xã hội và thực tế giáo dục địa phương Đ/c Cao Thị Mỹ Hạnh Ngày 7/3/2015
  
                                                                   Liên Nghĩa,ngày 12 tháng 02 năm2015
 
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                          NGUYỄN THỊ  QUỲNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn